Rejestracja

Drukuj
Rejestracji na wizyty można dokonać osobiście w siedzibie placówki lub
Telefonicznie: 52 331 00 22
52 331 00 21
kom. 664 654 880 Gab.okulistyczny, 660 526 045 Gab.neurologiczny w godz. 8:30-16:00
kaseton_Rejestracja
Dokumenty potrzebne do korzystania z usług medycznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego:
Uwaga! Do okulisty i neurologa wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty!
Wyjątek: okulista przyjmie bez skierowania tylko urazy oczu i inne nagłe zachorowania.
Prosimy o upoważnienie osoby do wglądu do swoich danych osobowych (wymagany jest nr dowodu osobistego tej osoby i jej dane osobowe)
Dokumenty potrzebne do odpłatnej wizyty u lekarza:
Dokument tożsamości z nr PESEL i aktualnym adresem zamieszkania